شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

بي دار

+ رئيس ديوان عدالت اداري گفت: بخشنامه جهانگيري معاون‌اول رئيس‌جمهور در زمينه توقف اجراي طرح مهر‌آفرين قطعاً مغاير قانون است.مصوبات هر دولتي اگر در چارچوب مقررات قانوني تهيه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمي‌توان جلوي آن را گرفت. مصوبه دولتي وقتي فرآيند قانوني براي تصويب را طي کرده باشد يا بايد رئيس مجلس مغايرت آن با قانون را اعلام کند و يا براي توقف آن شکايتي به ديوان عدالت اداري ارائه شود.
بي تاب 3
اينم از شعار قانون قانون بعضي ها
ساعت دماسنج
بي دار
رتبه 0
0 برگزیده
319 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بي دار عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top